DRUŽINSKE – SKUPINSKE PRIJAVE

Ime skupine/družine:

Kontaktna oseba

Ime:

Priimek:

Elektronski naslov:

Mobilna številka:

Udeleženci

Udeleženec #1

Ime:

Priimek:

Panoga:

Dodaj udeleženca

Strinjam se s spodnjo izjavo!

Izjava: S prijavo potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a) in vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje. Sodeloval(a) bom na lastno odgovornost in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja. Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi in obveščanje o prireditvi. Soglašam z objavo fotografij, filmskih in video posnetkkov, intervjujev ipd., v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve ne da bi zato potreboval moje posebno dovoljenje. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.