Park Tivoli, Ljubljana

Politika zasebnosti

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Spoštujemo vašo zasebnost in varnosti vaših osebnih podatkov posvečamo vso pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili.

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami.

V nadaljevanju vas bomo seznanili, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih uporabljamo, kako varujemo vaše podatke in kako lahko sami spremenite svoje podatke.

KATERE VAŠE PODATKE ZBIRAMO?

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le ob izpolnitvi prijavnih obrazcev.

Posamična prijava

Osebni podatki, ki jih o vas pridobimo so:

  • Ime
  • Priimek
  • Elektronski naslov
  • Mobilna številka

Skupinska/Družinska prijava

Osebni podatki, ki jih ob prijavi pridobimo so:

  • Ime skupine ali družine
  • Kontaktna oseba (ime, priimek, elektronski naslov, mobilna številka)
  • Ime iin priimek udeležencev

Pri dodajanju tekačev v skupino ali družino zbiramo tudi osebne podatke vaših so-tekačev. Zato se prepričajte, da boste vse informacije, ki se nanašajo na tretje osebe, podali z njihovim soglasjem.

Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca Posamična prijava in obrazca Skupinska prijava zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter komunikacijo po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje e-novic z informacijami o dogodku.

Osebni podatek ime in priimek je objavljen na našem spletnem mestu, na strani Seznam prijaljenih.

 

KOMU POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke uporabljamo izključno za potrebe uspešne realizacije dogodka Dobrodelni tek in pohod božičkov in ostalo nujno potrebno komunikacijo (potrditev prijave). Podatki se zbirajo od vseh udeležencev, ne glede na obliko prijave. Dostop do podatkov in obdelavo podatkov bodo izvajale naslednje pravne osebe:

ProminaSport, Karmen Jakob Logar s.p, bo osebne podatke uporabil izključno za namen uspešne izvedbe dogodka, prijave na dogodek oz za zbiranje prijav in namen pošiljanja e-obvestil glede dogodka.

KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno.

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema s katerim opravlja naročila.

PRAVICA DO ODSTOPA DO INFORMACIJ

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.

Kadarkoli lahko zahtevate:

Odjavo od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh prejetih e-sporočili. Ob odjavi bo upravitelj vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer jih bo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranil neomejeno oz. do preklica privolitve uporabnika.

Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@tekbozickov.si

Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@tekbozickov.si

Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@tekbozickov.si

UPRAVITELJ

ProminaSport, Karmen Jakob Logar s.p.
Sojerjeva 6a
1000 Ljubljana

e: info@tekbozickov.si

 

Datum: 25. 10. 2018